Сертификаты

Sertifikat-sootvetstviya-GOST-530 - 2012-na-Porotherm-38-Thermo-(Kiprevo)-63aaf3b0c6633_page-0001
Sertifikat-ognestojkostx-nesushtej-stenye-iz-Porotherm-38,-38-Thermo,-44,-51-63aaf9b381201_page-0001
Sertifikat-EcoMaterial-Absolute-(Kiprevo)-63aaec1b53321_page-0001
Protokol-opredeleniya-teplotehnicheskih-harakteristik-Porotherm-38-Thermo-63aaf73ab17aa_page-0001
Protokol-opredeleniya-teplotehnicheskih-harakteristik-Porotherm-38-Thermo-63aaf73ab17aa_page-0002